Schoolvisie

Samen groeien doet leren!

Basisschool De Wijngaard is een warme school in een groene omgeving. Onze sterke visie op leren vormt de basis van kwaliteitsvol onderwijs. Ook ouderbetrokkenheid dragen wij hoog in het vaandel… want school maken doen wij samen!

Onze leerlingen komen, net zoals onze leerkrachten graag naar school, elke dag opnieuw! Leerplezier en welbevinden staan voorop. Op deze manier leggen we de basis tot levenslang leren.

De 3 pijlers van onze school zijn:

  • Wij zijn een groene school met veel ruimte, openluchtklas, een educatieve moestuin, kinderboerderij,…
  • Wij zijn een talige school met Engelse les vanaf L5. Franse les vanaf K3
  • Wij zijn een zorgzame school met aandacht voor alle leerlingen.

Onze inspirerende leerkrachten staan tussen onze leerlingen. In een krachtige leeromgeving, boordevol digitale technieken, coachen ze de leerlingen in hun zoektocht naar hun eigen talenten en stimuleren ze in hun groei naar hun beste ik.

Onze leerlingen groeien in een groene, uitdagende schoolomgeving uit tot gekwalificeerde, zelfstandige, kritische, creatieve en ondernemende persoonlijkheden met een rugzak vol kennis en vaardigheden… Klaar voor de toekomst van morgen!

basisschool de wijngaard lezen