U koos voor het eerst of opnieuw voor De Wijngaard school voor uw kind(eren). Uiteraard willen we u in de eerste plaats hartelijk danken voor dat vertrouwen! Ons onderwijs is van hoge kwaliteit, vernieuwend, doelgericht, met veel zorg en erg creatief.  Bovendien scoren onze leerlingen erg goed op de Vlaamse eindtoetsen en doen ze het prima in het secundair onderwijs. Naast een school zijn waar het doelgericht werken aan leerinhouden onze permanente aandacht en inspanningen krijgt, willen we ook meewerken aan een betere samenleving en wereld.  In onze school leren we ook samenleven, met respect voor elk individu en met ruimte voor talent, persoonlijkheid en geluk. De waarden van het onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap zijn onze constante leidraad. Onze school is meer dan een school.

Voormiddag: 8u50 – 12u00

Namiddag: 13u00 – 15u40, vrijdag tot 15u00
Op woensdag stoppen de lessen voor iedereen om 11u35

Wees op tijd…zo moet je kind de lessen niet onnodig storen bij het te laat komen.

Kinderen kunnen terecht in de vooropvang vanaf 7u15.
Er is avondopvang tot 18u00 op onze school.(op woensdag worden ze met onze schoolbus vervoert naar de gemeentelijke opvang, vrijdag is er opvang tot 17u00)

Tijdens de middagpauze kunnen onze leerlingen gebruik maken van het schoolrestaurant.

Onze tafels staan op wielen en als het zonnetje schijnt dan rijden we deze naar onze speelplaats. Joepie, lunchen in buitenlucht is super cool!

De leerlingen kunnen er hun eigen boterhammen, lekkere verse soep  of een warme maaltijd krijgen.

Er wordt maandelijks een maaltijdlijst/soeplijst met je kind meegegeven.

Onze school heeft een eigen schoolbus.

De buschauffeur en begeleidster komen je kapoen ’s morgens afhalen aan de deur en ’s avonds brengen zij je bengel na een boeiende dag weer thuis.

Wil je kind graag met de bus naar school komen? Neem dan even contact op met de school.

De bus rijdt in de omgeving van Grobbendonk, Bouwel, Vorselaar en Pulle.

Opvang op onze school

Wij vangen onze kinderen op van 8u30 tot 15u40, op vrijdag tot 15u00 en op woensdag tot 11u35.

Buiten deze uren kunnen de kinderen terecht bij KADé. Deze opvang vindt plaats in onze kleuterschool.

Oudercomité

Ouderparticipatie dragen wij hoog in het vaandel… want school maken doen wij samen! Daarom zijn wij steeds op zoek naar enthousiaste en geëngageerde ouders die ons oudercomité willen komen versterken.

Ons oudercomité bestaat uit 2 verschillende delen. Je kan actief deelnemen via de vergaderingen, die ongeveer om de zes weken plaatsvinden. Tijdens deze vergaderingen bespreken we de organisatie van de geplande activiteiten en allerhande thema’s die ouders aanbelangen. Je kan ook inschrijven voor ons vrijwilligerscomité, waarbij je enkel gecontacteerd wordt om te helpen bij onze activiteiten. (het schoolfeest, de ontbijtkorven, de praatcafés…)

De opbrengsten van deze activiteiten gaan rechtstreeks terug naar onze kinderen. De voorbije jaren hebben we het geld onder andere geïnvesteerd in buitenspeelkoffers, didactisch materiaal,…

We organiseren allerlei verkeersactiviteiten, zowel binnen als buiten de school (bezoek aan het verkeerspark, voetgangers- en fietstraining, dag op wielen, fietsexamen, loopfietsen voor de allerkleinste, fietsparcours op onze speelplaats,…)

Deze activiteiten hebben vooral als doel onze kinderen bewust te maken van het verkeer, zodat ze er op die manier veilig aan kunnen ‘deelnemen’. de activiteiten worden gecommuniceerd via onze nieuwsbrief.

Om een 10 op 10-school te blijven moeten we elk schooljaar opnieuw werken aan drie belangrijke doelstellingen:

  1.  Praktijkgerichte verkeerslessen
  2. Een veilige schoolomgeving
  3. Betrokkenheid van de ouder

Voor die laatste doelstelling zijn we nog op zoek naar enthousiaste verkeersouders, die (zonder verplichtingen) onze verkeersactiviteiten mee willen begeleiden.

WIE VOELT ZICHT GEROEPEN?

Reeds verschillende jaren doen wij mee met verschillende acties rond ‘Verkeer op School’.

Aan het begin van het schooljaar vindt zo onder andere steeds de ‘Strapdag’ plaats. Tijdens deze actie willen we kinderen en ouders erop attent maken om zoveel mogelijk met de fiets of te voet naar school te komen. De kinderen krijgen op die dag een ‘Strapdag’ armbandje en dansen ook samen op ‘het Straplied’.

Dit jaar proberen we opnieuw zoveel mogelijk kinderen naar school te laten komen met een fluohesje zodat ze zichtbaar zijn in het verkeer. Een extra motivatie tijdens deze actie is dat de kinderen na het project een leuke beloning krijgen!

Wij maken met onze school het verschil!Iedere maand pakken wij ‘het afval’ aan. We maken onze buurt, naaste omgeving en schooldomein afvalvrij.

We zingen elk jaar ons afvallied uit volle borst. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich inzetten voor een beter milieu en hen bewust maken van de invloed die zij zelf hebben op de vervuiling van de aarde.

Een beter milieu begint bij jezelf!

Daarom hebben wij er bewust voor gekozen om mee in het traject klimaatschool te stappen. Hierbij kunnen wij rekenen op professionele begeleiding met steun van het IOK en de provinciale MOS begeleiders.